Klachtenregeling

Geschillencommissie

KNMT

Mocht u graag een geschil met ons willen bespreken dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Indien u het gevoel heeft er met ons niet uit te komen dat kunt u terecht bij de klachtenregeling van de KNMT. De KNMT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en de tandarts.

Informatie en bereikbaarheid

Het Bureau klachtbehandeling is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11:00 en 18:00 uur. Op donderdag is het bureau gesloten.

Uw email kunt u sturen naar: klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl

De KNMT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.

Geschillencommissie

Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd.