Tarieven en

Vergoedingen

Hier onder vindt u een lijst met de Nederlandse tarieven voor orthodontische zorg als ook de lijst met techniekkosten. Deze tarievenlijst wordt jaarlijks aangepast door de overheid en de laboratoria waar wij mee werken. Indien u kiest voor betaling achteraf dan zal uw factuur worden verzonden via Anders Medical Factoring. Op www.mijnandersnota.nl kunt u direct betalen via iDeal of navraag doen over uw factuur.

Wilt u liever persoonlijk contact met een servicedeskmedewerker van Anders Medical Factoring, of van ons?
Bel dan 085 760 62 62

Verzekering

Kosten

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waar bij u orthodontie vergoed krijgt kunt u de factuur indienen bij uw verzekering. Let goed op want sommige verzekeringen hanteren een wachtperiode of maximum bedragen en percentages voor vergoedingen. Om de verschillende verzekeringen met elkaar te kunnen vergelijken kunt u op vergelijkmondzorg.nl via onderstaande link bekijken:

Orthodontie voor kinderen | Orthodontie voor volwassenen

Tarieven

Orthodontische zorg lijst

Code Omschrijving A B C
F121 Eerste consult 22,16 22,16 22,16
F122 Vervolgconsult 22,16 22,16 22,16
F123 Controlebezoek 13,88 20,65 20,65
F124 Second opinion 104,95 104,95 104,95
F125 * Maken gebitsmodellen 16,99 31,38 31,38
F126 Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan 61,33 91,24 91,24
F127 Multidisciplinair consult, per uur 11,46 11,46 11,46
F128 Prenataal consult 11,45
F129 Orthodontie in de eerste twee levensjaren 1.405,02
F130 Uitgebreid onderzoek t.b.v opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 104,95 104,95 104,95
F131 * Vervaardigen van een diagnostische setup 47,66 70,90 70,90
F132 * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 16,99 31,38 31,38
F133 Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 61,33 91,24 91,24
F151 Intra-orale röntgenfoto ( 3×4 cm) 91,24 16,33 16,33
F152 Occlusale opbeet röntgenfoto 16,33 16,33 16,33
F153 Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) 22,69 22,69
F154 Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s 27,80 27,80
F155 Vervaardiging orthopantomogram 29,84 44,39 44,39
F156 Beoordeling orthopantomogram 17,49 26,02 26,02
F157 Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 18,69 27,80 27,80
F158 Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 52,18 77,62 77,62
F159 Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 18,69 27,80 27,80
F160 Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 52,18 77,62 77,62
F161 Meerdimensionale kaakfoto 139,94 139,94 139,94
F162 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 58,31 58,31 58,31
F401 * Plaatsen beugel categorie 0 121,08 122,77 122,77
F411 * Plaatsen beugel categorie 1 114,59 199,44 374,28
F421 * Plaatsen beugel categorie 2 119,85 208,01 393,64
F431 * Plaatsen beugel categorie 3 138,21 237,54 460,72
F441 * Plaatsen beugel categorie 4 147,24 252,09 493,64
F451 * Plaatsen beugel categorie 5 348,36 567,86 837,28
F461 * Plaatsen beugel categorie 6 566,68 925,25 1.369,08
F471 * Plaatsen beugel categorie 7 549,94 857,68 1.320,74
F481 * Plaatsen beugel categorie 8 429,22 687,96 1.130,18
F491 * Plaatsen beugel categorie 9 564,15 947,76 1.586,09
F492 Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 95,44 119,36 119,36
F511 Beugelconsult per maand categorie 1 29,01 61,65 61,65
F512 Beugelconsult per maand categorie 2 29,01 61,65 61,65
F513 Beugelconsult per maand categorie 3 29,01 61,65 61,65
F514 Beugelconsult per maand categorie 4 29,01 61,65 61,65
F515 Beugelconsult per maand categorie 5 33,15 67,82 67,82
F516 Beugelconsult per maand categorie 6 41,44 80,15 80,15
F517 Beugelconsult per maand categorie 7 41,44 61,65 80,15
F518 Beugelconsult per maand categorie 8 49,73 73,98 101,72
F519 Beugelconsult per maand categorie 9 62,16 92,48 120,22
F521 Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) 29,01
F531 Nacontrole per drie maanden beugel categorie 1 t/m 4 29,01 61,65 61,65
F532 Nacontrole per drie maanden beugel categorie 5,7,8 33,15 61,65 67,82
F533 Nacontrole per drie maanden beugel categorie 6,9 41,44 80,15 80,15
F611 * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 121,84 131,25 131,25
F612 * Plaatsen intermaxillaire correctieveren 119,85 208,01 393,64
F716 * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 26,24 26,24 26,24
F721 Trekken tand of kies 43,73 43,73 43,73
F722 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant 32,65 32,65 32,65
F723 * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 82,10 102,65 102,65
F724 Preventieve voorlichting en/of instructie 13,07 13,07 13,07
F811 * Reparatie of vervanging van beugel 28,32 42,85 42,85
F812 * Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur 37,96 74,97 74,97
F813 * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 37,96 74,97 74,97
F814 * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt 37,96 74,97 74,97
F815 Verwijderen spalk, per element 5,83 5,83 5,83
F911 Inkopen op uitkomst orthodontie 2.357,19

Techniekkosten

Lijst

Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen. Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:

Nza code en omschrijving XVI. Orthodontie Omschrijving materiaal- en techniek Prijsindicatie van Tot
F125/ Maken gebitsmodellen Techniekkosten gebitsmodellen 19 35
F411/Plaatsen beugel categorie 1 Techniekkosten plaatapparatuur 39 54
F421/plaatsen beugel categorie 2 Techniekkosten headgear 50 65
Techniekkosten palatinale bar 32 37
Techniekkosten linguale boog 9 14
F431/Plaatsen beugel categorie 3 Techniekkosten blokbeugel (activator) 60 75
F441/Plaatsen beugel categorie 4 Techniekkosten vastzittende kaakcorrectie apparatuur 85 125
Materiaalkosten beugel categorie 4 7 10
F451/Plaatsen beugel categorie 5 Materiaalkosten brackets en bogen 140 250
F461/Plaatsen beugel categorie 6 Materiaalkosten brackets en bogen 280 500
F471/Plaatsen beugel categorie 7 Techniekkosten Clear aligners 2145 2450
F611/Elektronische chip in uitneembare apparatuur Extra kosten chip 50 55
F811/Reparatie of vervanging beugel Kosten reparatie of vervangen beugel 5 50
F812/ Herstel en plaatsen van retentie apparatuur Techniekkosten retentie apparatuur 35 65
F813,F814/Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak Techniekkosten retentie apparatuur 65 75

Informed

Consent

Een orthodontische behandeling is medisch, er kunnen zich complicaties voordoen en er zijn risico’s aan verbonden. U dient een goede mondhygiëne te hebben en liefst ook een mondhygiënist regelmatig te bezoeken. Sommige medicijnen en aandoeningen kunnen invloed hebben op uw behandeling, meld daarom altijd als u allergieën heeft, zwanger bent of medicatie heeft. Als het behandelplan is opgesteld zal de Informed Consent brief naar u verzonden worden, daarin kunt u detailleerde informatie vinden betreffende de mogelijke risico’s en adviezen die wij u geven.