Tarieven en

Vergoedingen

Hier onder vindt u een lijst met de Nederlandse tarieven voor orthodontische zorg als ook de lijst met techniekkosten. Deze tarievenlijst wordt jaarlijks aangepast door de overheid en de laboratoria waar wij mee werken. Indien u kiest voor betaling achteraf dan zal uw factuur worden verzonden via InfoMedics. Op www.infomedics.nl kunt u direct betalen via iDeal of navraag doen over uw factuur.

Wilt u liever persoonlijk contact met een servicedeskmedewerker van InfoMedics?
Bel dan 036 203 1900

Verzekering

Kosten

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waar bij u orthodontie vergoed krijgt kunt u de factuur indienen bij uw verzekering. Let goed op want sommige verzekeringen hanteren een wachtperiode of maximum bedragen en percentages voor vergoedingen. Om de verschillende verzekeringen met elkaar te kunnen vergelijken kunt u op vergelijkmondzorg.nl via onderstaande link bekijken:

Orthodontie voor kinderen | Orthodontie voor volwassenen

Tarieven

Orthodontische zorg lijst

Code Omschrijving A B C
F121 Eerste consult 25,27 25,27 25,27
F122 Herhaalconsult 25,27 25,27 25,27
F123 Controlebezoek 15,91 23,67 23,67
F124 Second opinion 119,69 119,69 119,69
F125 Maken gebitsmodellen 19,47 35,97 35,97
F126 Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan 70,30 104,58 104,58
F127 Multidisciplinair consult, per uur 13,13 13,13 13,13
F128 Prenataal consult 7,65
F129 Orthodontie in de eerste twee levensjaren 1.610,35
F130 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder 119,69 119,69 119,69
F131 Vervaardigen van een diagnostische set-up 54,62 81,26 81,26
F132 Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 19,47 35,97 35,97
F133 Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 70,30 104,58 104,58
F151 Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) 18,62 18,62 18,62
F152 Occlusale opbeet röntgenfoto 18,62 18,62 18,62
F153 Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) 26,00 26,00
F154 Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s 31,87 31,87
F155 Vervaardiging orthopantomogram 34,20 50,88 50,88
F156 Beoordeling orthopantomogram 20,04 29,82 29,82
F157 Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 21,42 31,87 31,87
F158 Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 59,80 88,96 88,96
F159 Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 21,42 31,87 31,87
F160 Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 59,80 88,96 88,96
F161 Meerdimensionale kaakfoto 159,59 159,59 159,59
F162 Beoordeling meerdimensionale kaakfoto 66,49 66,49 66,49
F411 Plaatsen beugel categorie 1 131,33 228,59 428,98
F421 Plaatsen beugel categorie 2 137,37 238,41 451,17
F431 Plaatsen beugel categorie 3 158,41 272,26 528,05
F441 Plaatsen beugel categorie 4 168,76 288,93 565,78
F451 Plaatsen beugel categorie 5 399,27 650,85 959,64
F461 Plaatsen beugel categorie 6 649,50 1.060,47 1.569,16
F471 Plaatsen beugel categorie 7 630,31 983,03 1.513,76
F481 Plaatsen beugel categorie 8 491,94 788,50 1.295,35
F491 Plaatsen beugel categorie 9 646,60 1.086,26 1.817,88
F492 Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 109,39 136,80 136,80
F493 Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak 54,72 68,40 68,40
F511 Beugelconsult per maand categorie 1 33,25 70,66 70,66
F512 Beugelconsult per maand categorie 2 33,25 70,66 70,66
F513 Beugelconsult per maand categorie 3 33,25 70,66 70,66
F514 Beugelconsult per maand categorie 4 33,25 70,66 70,66
F515 Beugelconsult per maand categorie 5 38,00 77,73 77,73
F516 Beugelconsult per maand categorie 6 47,50 91,86 91,86
F517 Beugelconsult per maand categorie 7 47,50 70,66 91,86
F518 Beugelconsult per maand categorie 8 57,00 84,79 116,59
F519 Beugelconsult per maand categorie 9 71,25 105,99 137,79
F520 Beugelconsult op afstand 15,91
F521 Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) 33,25
F531 Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 33,25 70,66 70,66
F532 Nacontrole beugel categorie 5,7,8 38,00 70,66 77,73
F533 Nacontrole beugel categorie 6,9 47,50 91,86 91,86
F611 Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 139,65 150,44 150,44
F612 Plaatsen intermaxillaire correctieveren 137,37 238,41 451,17
F716 Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 29,92 29,92 29,92
F721 Trekken tand of kies 49,87 49,87 49,87
F722 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 37,24 37,24 37,24
F723 Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 94,10 117,65 117,65
F724 Preventieve voorlichting en/of instructie 14,91 14,91 14,91
F810 Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs Kostprijs Kostprijs
F811 Reparatie of vervanging van beugel 33,01 49,11 49,11
F812 Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak 43,51 85,92 85,92
F813 Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak 43,51 85,92 85,92
F814 Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak 43,51 85,92 85,92
F815 Verwijderen spalk, per element 6,65 6,65 6,65
F911 Inkopen op uitkomst orthodontie 2.701,68
F900 Informatieverstrekking, per vijf minuten 15,14 15,14 15,14
F901 Onderlinge dienstverlening Kostprijs Kostprijs Kostprijs

Techniekkosten

Lijst

Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen. Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:

Nza code en omschrijving XVI. Orthodontie Omschrijving materiaal- en techniek Prijsindicatie van Tot
F125/ Maken gebitsmodellen Techniekkosten gebitsmodellen 18 25
F411/Plaatsen beugel categorie 1 Techniekkosten plaatapparatuur 65 75
F421/plaatsen beugel categorie 2 Techniekkosten headgear 65 75
Techniekkosten palatinale bar 35 45
Techniekkosten linguale boog 55 65
F431/Plaatsen beugel categorie 3 Techniekkosten blokbeugel (activator) 125 185
F441/Plaatsen beugel categorie 4 Techniekkosten vastzittende kaakcorrectie apparatuur 195 245
Materiaalkosten beugel categorie 4 15 30
F451/Plaatsen beugel categorie 5 Materiaalkosten brackets en bogen 195 375
F461/Plaatsen beugel categorie 6 Materiaalkosten brackets en bogen 350 695
F471/Plaatsen beugel categorie 7 Techniekkosten Clear aligners 2145 2450
F611/Elektronische chip in uitneembare apparatuur Extra kosten chip 65 85
F811/Reparatie of vervanging beugel Kosten reparatie of vervangen beugel 35 95
F812/ Herstel en plaatsen van retentie apparatuur Techniekkosten retentie apparatuur 35 75
F813,F814/Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak Techniekkosten retentie apparatuur 65 85

Informed

Consent

Een orthodontische behandeling is medisch, er kunnen zich complicaties voordoen en er zijn risico’s aan verbonden. U dient een goede mondhygiëne te hebben en liefst ook een mondhygiënist regelmatig te bezoeken. Sommige medicijnen en aandoeningen kunnen invloed hebben op uw behandeling, meld daarom altijd als u allergieën heeft, zwanger bent of medicatie heeft. Als het behandelplan is opgesteld zal de Informed Consent brief naar u verzonden worden, daarin kunt u detailleerde informatie vinden betreffende de mogelijke risico’s en adviezen die wij u geven.